TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
40 5 lượt 22 2 lượt 66 16 lượt
00 3 lượt 56 2 lượt 97 16 lượt
14 3 lượt 02 1 lượt 05 15 lượt
22 3 lượt 03 1 lượt 23 13 lượt
38 3 lượt 04 1 lượt 69 13 lượt
44 3 lượt 14 1 lượt 80 13 lượt
51 3 lượt 20 1 lượt 14 12 lượt
53 3 lượt 24 1 lượt 33 12 lượt
59 3 lượt 25 1 lượt 75 12 lượt
92 3 lượt 32 1 lượt 94 12 lượt

Các con loto về ít nhất